Jsme certifikovaným členem Aliance dětského plavání – jedním z pouhých 4 v rámci Ostravy.

 

NABÍDKA PLAVÁNÍ:

Vaničkové plavání – od ukončeného 8. týdne dítěte

Kurz 10-ti individuálních lekcí v domácím prostředí. Cena 1lekce je 500kč/30min. + doprava – závislé na vzdálenosti dojíždění (Ostrava)se doprava nepřipočítává

 • Adaptace na větší množství vody
 • Cílené otužování
 • Nácvik úchopů a manipulace s dítětem
 • Výuka ABC potápění

  Plavání dětí 6 – 36 měsíců

Kurz 10ti lekcí po 30minutách. Cena kurzovného je 3100kč/10lekcí + 1náhradní samostatné plavání pro nováčky

Kurz 10ti lekcí po 30minutách. Cena kurzovného je 2900/10lekcí + 1náhradní samostatné plavání pro pokročilé

Kurz 10ti lekcí po 30minutách. Cena kurzovného je 2000/10lekcí +1náhradní samostatného plavání pro sourozence.

Individuální kurz, kde jsou přítomni oba rodiče (tento kurz je pouze odpoledne cca 16:30,17:00 a to pro děti 6-12 měsíců) 10/lekcí 3800,- Kč.

 • Formou her a zábavných aktivit učíme děti základním plaveckým návykům ( dýchání do vody, splývání, potápění, skoky )
 • Během lekce využíváme širokou škálu plaveckých pomůcek
 • Skupinky jsou děleny dle věku a pokročilosti dětí
 • Lekce je složena z 30 min. pobytu ve vodě, následně možnost saunování
 • Maximální počet dětí ve skupině je 7
 • na plavání je možno se přijít po předchozí domluvě podívat
 • ( citlivější děti potřebují trochu času, aby si na aktivitu, prostředí,
  lektorku zvykly, proto jedna „zkušební“ lekce není rozhodující)
 Plavání dětí 3-6 let

Kurz 10ti lekcí po 30minutách. Cena kurzovného je 3100kč/10lekcí + 1náhradní samostatné plavání pro nováčky

Kurz 10ti lekcí po 30minutách. Cena kurzovného je 2900/10lekcí + 1náhradní samostatné plavání pro pokročilé

 • Prohlubování základních plaveckých dovedností ( dýchání, splývání )
 • Výuka základních plaveckých stylů (znak, prsa, kraul )
 • Skoky a nácvik potápění jsou součástí lekcí
 • Hry a zábavné aktivity doplňují naši výuky

Pro přihlášení na plavecký kurz je nutno zaslat přihlášku, kterou naleznete na stránce facebook/Luciánci.cz

Kodex člena Aliance dětského plavání

 1. vytváří dětem adekvátní zázemí vycházející ze zákona o provozu koupelových a kojeneckých bazénů
 2. lekce jsou vedou instruktoři s patřičnou kvalifikací
 3. spolupracuje s příslušnou hygienickou stanicí
 4. svým lektorům a instruktorům  zprostředkovává  doškolování v oboru
 5. dodržuje platnou legislativu stanovenou živnostenským zákonem, zákoníkem práce a aktuální platnou vyhláškou o provozování bazénů a saun ( vyhl. 238/2011)
 6. respektuje práva dítěte
 7. ve svých veřejných prezentacích uvádí faktické skutečnosti, nepoužívá zavádějící a zkreslené informace
 8. jednou za rok  absolvuje hlavní metodik klubu odborný seminář, kde získá informace o novinkách v oboru ( odbornou kvalitu zajišťuje Aliance)
 9. Vždy hájí společné zájmy Aliance dětského plavání