Informace k zápisu do mikrojeslí

Pokud máte zájem zapsat své dítě k nám do mikrojeslí neváhejte nás kontaktovat. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím tel. +420 739 863 251, emailu: skolka@misaskolka.cz

Po ověření zda máme volnou kapacitu, Vás budeme ihned kontaktovat o přijetí dítěte do MIKROJESLÍ a zašleme potřebné dokumentky, které jsou potřebné vyplnit před nástupem dítěte do mikrojeslí.

Tato služba je k dispozici rodičům, kteří jsou zaměstnáni, vykonávají samostatně výdělečnou činnost, jsou vedeni na ÚP a aktivně si hledají práci, jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace (studium v denní či kombinované formě).