Třída Mikrojeslí nabízí celodenní hlídaní pro 11 dětí ve věku od 1 do 3 let. Mikrojesle se nachází v prvním patře školky s vlastní chodbou, hernou a jídelnou s dílničkou, kde děti svačí, obědvají a také tvoří. K dispozici je také relaxační část, kde děti v průběhu dne můžou relaxovat a odpočívat. Na patře se také nachází koupelna a wc pro třídu mikrojeslí.

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně, ctíme jeho osobnost, snažíme se je vést k samostatnosti, napomáháme jim k začlenění se do kolektivu a učíme je k spolupráci v rámci společných her a společného tvoření.

I pro ty nejmenší máme vytvořeny týdenní témata, díky kterým poznávají svět “krůček po krůčku”. Dětem nabízíme aktivity v oblasti hudby (hra na hudební nástroje, zpívání, tancování), pracujeme s výtvarným materiálem, pro rozvoj řeči využíváme básniček, říkánek, písní a “logohrátek”. Součástí těchto aktivit je také rozvoj jemné a hrubé motoriky.

Součástí naší dětské skupiny je také zahrada, kde děti poznávají přírodu, sází zeleninu, zalévají květiny a pečují o rostliny. K dispozici je dětem pískoviště, houpačky, skluzavky, venkovní kuchyňka s vybavením a odrážedla. V rámci venkovních aktivit poznáváme i okolní prostředí, chodíme na procházky, na hřiště, do parku a jezdíme na výlety. Počítáme také s plenkovými dětmi a dětmi, které během dne ještě využívají kočárku.

Naším hlavním cílem je, aby se u nás děti cítily dobře, bezpečně a důvěřovaly nám, proto o ty nejmenší pečují spolehlivé milé, zodpovědné tety, které mají pro práci s dětmi potřebné vzdělání a během celého roku si další vzdělání doplňují. Tety neboli chůvy v Mikrojeslích se snaží napodobit něžnou náruč maminky a dělají vše proto, ať se děti v Mikrojeslích cítí příjemně.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015414