Míša školka z.s. – je školka, která chce rodičům ulehčit denodenní starosti o jejich děti.

Naše školka a Mikrojesle nabízí možnost hlídání dětí s kvalitním předškolním vzděláváním, buď po dobu celého dne nebo půl dne.

Před nástupem dítěte do školky nabízíme adaptaci ve školce, kde je přítomný rodič s dítětem. Umožněna je flexibilita v docházce, kdy dítě může docházet třeba jen na část dne nebo pouze některé dny v týdnu.

Školka a třída Mikrojeslí jsou barevně vymalované a vybavené tak, aby se děti samovolně vzdělávaly a přitom se nevědomky učily novým věcem, díky kterým děti rozvíjejí své schopnosti – jako motoriku, zručnost, zrak a sluch.

Školka a třída Mikrojeslí disponují vybavenou zahradou, kterou využíváme ke skotačení, ke hrání, ale také ke vzdělávání a rozvíjení dětí. Na jaře pečujeme o záhonky určené pro pěstování a sklizeň zeleniny, květin a bylinek. Dětem není cizí sázení, zalévání, hrabání listí a spousta jiných zahradních aktivit. Společně s dětmi také navštěvujeme blízké okolí v rámci procházek a výletů.

Dbáme na to, aby si děti během odpoledne odpočinuly, a proto máme ve školce a ve třídě Mikrojeslí spací místnost (oddělenou od hrací části). Každé dítě má svou dřevěnou nebo plastovou postýlku a místnost je vybavena tak, aby v ní rády relaxovaly a klidně odpočívaly.

Používáme moderní metody. Kombinujeme pedagogiku v předškolním věku se základy Montessori a individuální výukou dle potřeby jednotlivce.

Podporujeme dítě k budování zdravého vztahu se světem. Umělecké a kreativní činnosti jako hudba, rytmické hry, vyprávění nebo malování pěstují zdravý rozvoj představivosti a tvořivosti. Smysluplné praktické činnosti jako zahradničení, vaření, pečení je nedílnou součástí našich aktivit.

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Každé dítě má jiný charakter, jinou osobnost a jinou potřebu. Dítě učíme samostatnosti, sebeobsluze ale snažíme se pracovat v kolektivu.

Montessori vzdělávání znamená, že děti jsou schopny vlastního maximálního rozvoje, pokud jsou podporovány v prostředí, které je v každé fázi jejich vývoje přesně šito na míru jejich potřebám. Podporuje přirozený vývoj. Montessori nese jméno po italské lékařce Marii Montessori, která byla průkopníkem v přístupu ke vzdělávání, založeném na pozorování dětí. I my dbáme na to, aby děti měly dostatek prostoru k adaptaci. Pracujeme s nimi v přátelské atmosféře, v bezpečném rodinném prostředí. Podporujeme jejich zdravé sebevědomí cestou přirozené výchovy. Při volné aktivitě si děti mohou volit činnosti, rozvíjejí svou samostatnost a zodpovědnost.

Za pomocí písniček, říkadel, her, pohybových aktivit a tvoření sestavíme harmonografické celky, pomocí kterých se budeme hravě vzdělávat. Jde o přirozený rozvoj fyzických a psychických potřeb a dovedností dítěte. Dítě tak může díky vhodnému okolí rozvíjet samostatně své emoční, sociální, motorické a kognitivní schopnosti.

Míša školka z.s. je zapsána v rejstříku dětských skupin u MPSV.