Míša školka nabízí celodenní hlídaní pro 11 dětí ve věku od 2,5 do 6let. Míša školka se nachází v přízemí školky s vlastní chodbou, šatnou, výdejnou jídla, hernou neboli denní místnosti, kde děti svačí, obědvají a také tvoří. K dispozici je ložnice, která je určena pro děti z třídy Míša školky, kde děti relaxují a nebo spinkají. V přízemí se také nachází koupelna, wc samostatně pro třídu Míša školka.

V suterénu pro obě třídy je sauna s herničkou, kterou využíváme nejčastěji v chladném počasí, aby jsme podpořili imunitu dětí.Dále je v suterénu šatna, která slouží pro paní učitelky.

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně, ctíme jeho osobnost, snažíme se je vést k samostatnosti, napomáháme jim k začlenění se do kolektivu a učíme je k spolupráci v rámci společných her a společného tvoření.

Pro děti máme vytvořeny týdenní témata, díky kterým poznávají svět “krůček po krůčku”. Dětem nabízíme aktivity v oblasti hudby (hra na hudební nástroje, zpívání, tancování), pracujeme s výtvarným materiálem, pro rozvoj řeči využíváme básniček, říkánek, písní a “logohrátek”. Součástí těchto aktivit je také rozvoj jemné a hrubé motoriky.

Součástí naší dětské skupiny je také zahrada, kde děti poznávají přírodu, sází zeleninu, zalévají květiny a pečují o rostliny. K dispozici je dětem pískoviště, houpačky, skluzavky, venkovní kuchyňka s vybavením a odrážedla. V rámci venkovních aktivit poznáváme i okolní prostředí, chodíme na procházky, na hřiště, do parku a jezdíme na výlety.

Naším hlavním cílem je, aby se u nás děti cítily dobře, bezpečně a důvěřovaly nám, proto o děti pečují spolehlivé milé, zodpovědné tety, které mají pro práci s dětmi potřebné vzdělání a během celého roku si další vzdělání doplňují.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015414