Dětská skupina Míša školka Šenov – chce rodičům ulehčit dennodenní starosti o jejich děti.

Nabízíme možnost hlídání dětí​​ s kvalitním předškolním vzděláváním, buď po dobu celého dne nebo půldne (min. 5hod.).

Před nástupem dítěte do školky nabízíme adaptaci, kde je přítomný rodič s dítětem. Umožněna je flexibilita v docházce, kdy dítě může docházet třeba jen na část dne nebo pouze některé dny v týdnu.

Školka je vybavená tak, aby se děti samovolně vzdělávaly, a přitom se nevědomky učily novým věcem, díky kterým​​ rozvíjejí své schopnosti – motoriku, zručnost, zrak a sluch.

Školka se nachází v rodinném domě s velkým pláckem a zahradou. V prostorách školky najdete šatnu, toaletu pro děti s koupelnou a velkou herní plochu, jejíž součástí je i spací část.

S dětmi jsme co nejvíce venku, a to jak v areálu naší školky, tak i v okolí v rámci procházek a výletů.

Na jaře pečujeme o záhonky určené pro pěstování a sklizeň zeleniny, květin a bylinek.​​ Dětem není cizí​​ sázení, zalévání, hrabání listí, a spousta jiných zahradních aktivit.

Denní program je připravován dle týdenního plánu, např. Vesmír, Příchod jara, Halloween, Vánoce… Vzdělávací program rozdělujeme na několik časových bloků, které se skládají z částí: volná hra, ranní kruh, řízená činnost.

Používáme moderní metody. Kombinujeme pedagogiku v předškolním věku se základy Montessori a individuální výukou dle potřeby jednotlivce.

Podporujeme dítě k budování zdravého vztahu se světem. Umělecké a kreativní činnosti jako hudba, rytmické hry, vyprávění nebo malování pěstují zdravý rozvoj představivosti a tvořivosti. Smysluplné praktické činnosti jako zahradničení, vaření nebo pečení je nedílnou součástí našich aktivit.

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Každé dítě má jiný charakter, osobnost a potřebu. Dítě učíme samostatnosti a sebeobsluze. Snažíme se také pracovat v kolektivu.

Montessori vzdělávání znamená, že děti jsou schopny vlastního maximálního rozvoje, pokud jsou podporovány v prostředí, které je v každé fázi jejich vývoje přesně šito na míru jejich potřebám. Podporuje přirozený vývoj. Montessori nese jméno po italské lékařce Marii Montessori, která byla průkopníkem v přístupu ke vzdělávání, založeném na pozorování dětí. I my dbáme na to, aby děti měly dostatek prostoru k adaptaci. Pracujeme s nimi v přátelské atmosféře, v bezpečném rodinném prostředí. Podporujeme jejich zdravé sebevědomí cestou přirozené výchovy. Při volné aktivitě si děti mohou volit činnosti, rozvíjejí svou samostatnost a zodpovědnost.

Za pomocí písniček, říkadel, her, pohybových aktivit a tvoření sestavíme výukové celky, pomocí kterých se budeme hravě vzdělávat. Jde o přirozený rozvoj fyzických a psychických potřeb a dovedností dítěte. Dítě tak může díky vhodnému okolí rozvíjet samostatně své emoční, sociální, motorické a kognitivní schopnosti.

Dětská skupina Míša školka patří pod neziskovou organizaci Míša školka z.s. 

Dětská skupina Míša školka Šenov je již naší 3.pobočkou a 4.dětskou skupinou.

Míša školka z.s. je zapsána v rejstříku dětských skupin u MPSV.