Míša školka z.s. – je školka v Ostravě Třebovicích, která chce rodičům ulehčit denodenní starosti o jejich děti.

Nabízíme možnost hlídání dětí​​ s kvalitním předškolním vzděláváním, buď po dobu celého dne nebo půl dne (min. 3 hod.).

Před nástupem dítěte do školky nabízíme adaptaci ve školce, kde je přítomný rodič s dítětem. Umožněna je flexibilita v docházce, kdy dítě může docházet třeba jen na část dne nebo pouze některé dny v týdnu. Děti budou rozděleny podle počtu přihlášených do dvou tříd podle věku.

Školka je barevně vymalovaná a vybavená tak, aby se děti samovolně vzdělávaly a přitom se nevědomky učily novým věcem, díky kterým​​ děti rozvíjejí své schopnosti – jako motoriku, zručnost, zrak a sluch.

Z herny máme vstup přímo na terasu, kde  využíváme prostor k tvoření, skotačení nebo k tomu ať posnídáme, svačíme nebo poobědváme. Terasa je vybavena velkou markýzou, aby na děti příliš nesvítilo sluníčko.

S dětmi jsme co nejvíce venku, a to jak v areálu naší školky, tak i v okolí v rámci procházek a výletů. Součástí zahrady je malý altánek, kde trávíme čas s dětmi i  s rodiči.

Na jaře pečujeme o záhonky určené pro pěstování a sklizeň zeleniny, květin, bylinek .​​ Dětem není cizí​​ sázení, zalévání, hrabání listí,  a spousta jiných zahradních aktivit.

Dbáme na to, aby si děti během odpoledne odpočinuly, a proto máme spací místnost oddělenou od hrací části. Každé dítě má svou dřevěnou postýlku a ložnice je vybavena tak, aby v této místnosti rádi relaxovali a klidně odpočívali.

 Používáme moderní metody. Kombinujeme pedagogiku v předškolním věku se základy Montessori a individuální výukou dle potřeby jednotlivce.

Podporujeme dítě k budování zdravého vztahu se světem. Umělecké a kreativní činnosti jako hudba, rytmické hry, vyprávění nebo malování pěstují zdravý rozvoj představivosti a tvořivosti. Smysluplné praktické činnosti jako zahradničení, vaření, pečení ,plavání je nedílnou součástí našich aktivit.

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Každé dítě má jiný charakter, jinou osobnost a jinou potřebu.Dítě učíme samostatnosti, sebeobsluze ale snažíme se pracovat v kolektivu.

Montessori vzdělávání znamená, že děti jsou schopny vlastního maximálního rozvoje, pokud jsou podporovány v prostředí, které je v každé fázi jejich vývoje přesně šito na míru jejich potřebám. Podporuje přirozený vývoj. Montessori nese jméno po italské lékařce Marii Montessori, která byla průkopníkem v přístupu ke vzdělávání, založeném na pozorování dětí. I my dbáme na to, aby děti měly dostatek prostoru k adaptaci. Pracujeme s nimi v přátelské atmosféře, v bezpečném rodinném prostředí. Podporujeme jejich zdravé sebevědomí cestou přirozené výchovy. Při volné aktivitě si děti mohou volit činnosti, rozvíjejí svou samostatnost a zodpovědnost.

 Za pomocí písniček, říkadel, her, pohybových aktivit a tvoření sestavíme harmonografické celky, pomocí kterých se budeme hravě vzdělávat. Jde o přirozený rozvoj fyzických a psychických potřeb a dovedností dítěte. Dítě tak může díky vhodnému okolí rozvíjet samostatně své emoční, sociální, motorické a kognitivní schopnosti.

Dětská skupina Míša školka patří pod neziskovou organizaci Míša školka z.s. Fungování Míša školky je finančně podpořeno dotací z Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost, v rámci výzvy 111: „Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace mimo Prahu,,

Míša školka z.s. je zapsána v rejstříku dětských skupin u MPSV.