Míša školka z.s. – je školka v Ostravě Třebovicích, která chce rodičům ulehčit denodenní starosti o jejich děti.

Nabízíme možnost hlídání dětí​​ s kvalitním předškolním vzděláváním, buď po dobu celého dne nebo půl dne (min. 3 hod.).

Před nástupem dítěte do školky nabízíme adaptaci ve školce, kde je přítomný i rodič. Umožněna je flexibilita v docházce, kdy dítě může docházet třeba jen na část dne nebo pouze některé dny v týdnu. Děti budou rozděleny podle počtu přihlášených do dvou tříd podle věku.

Školka je barevně vymalovaná a vybavená tak, aby se děti samovolně vzdělávaly a přitom se nevědomky učily novým věcem, díky kterým​​ děti rozvíjejí své schopnosti – jako motoriku, zručnost, zrak a sluch.

Z herny máme vstup přímo na terasu, kde  využíváme prostor k tvoření, skotačení nebo k tomu ať posnídáme, svačíme nebo poobědváme. Terasa je vybavena velkou markýzou, aby na děti příliš nesvítilo sluníčko.

S dětmi jsme co nejvíce venku, a to jak v areálu naší školky, tak i v okolí v rámci procházek a výletů. Součástí zahrady je malý altánek, kde trávíme čas s dětmi i  s rodiči.

Na jaře pečujeme o záhonky určené pro pěstování a sklizeň zeleniny, květin, bylinek .​​ Dětem není cizí​​ sázení, zalévání, hrabání listí,  a spousta jiných zahradních aktivit.

Dbáme na to, aby si děti během odpoledne odpočinuly, a proto máme spací místnost oddělenou od hrací části. Každé dítě má svou dřevěnou postýlku a ložnice je vybavena tak, aby v této místnosti rádi relaxovali a klidně odpočívali.

 Používáme moderní metody. Kombinujeme pedagogiku v předškolním věku se základy Montessori a individuální výukou dle potřeby jednotlivce.

Podporujeme dítě k budování zdravého vztahu se světem. Umělecké a kreativní činnosti jako hudba, rytmické hry, vyprávění nebo malování pěstují zdravý rozvoj představivosti a tvořivosti. Smysluplné praktické činnosti jako zahradničení, starost o zvířátka, vaření, pečení ,plavání je nedílnou součástí našich aktivit.

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Každé dítě má jiný charakter, jinou osobnost.

Montessori vzdělávání znamená, že děti jsou schopny vlastního maximálního rozvoje, pokud jsou podporovány v prostředí, které je v každé fázi jejich vývoje přesně šito na míru jejich potřebám. Podporuje přirozený vývoj. Montessori nese jméno po italské lékařce Marii Montessori, která byla průkopníkem v přístupu ke vzdělávání, založeném na pozorování dětí. I my dbáme na to, aby děti měly dostatek prostoru k adaptaci. Pracujeme s nimi v přátelské atmosféře, v bezpečném rodinném prostředí. Podporujeme jejich zdravé sebevědomí cestou přirozené výchovy. Děti si mohou volit činnosti, rozvíjejí svou samostatnost a zodpovědnost.

 Za pomocí písniček, říkadel, her, pohybových aktivit a tvoření sestavíme harmonografické celky, pomocí kterých se budeme hravě vzdělávat. Jde o přirozený rozvoj fyzických a psychických potřeb a dovedností dítěte. Dítě tak může díky vhodnému okolí rozvíjet samostatně své emoční, sociální, motorické a kognitivní schopnosti.

Dětská skupina Míša školka patří pod neziskovou organizaci Míša školka z.s. Fungování Míša školky je finančně podpořeno dotací z Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost, v rámci výzvy 111: „Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace mimo Prahu,,

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015414

Míša školka z.s. je zapsána v rejstříku dětských skupin u MPSV.