Míša školka z.s. je dětská skupina podpořena z fondů EU.

Ve zdaňovacím období možno uplatnit slevu na daň.

Školkovné a daně Školkovné jako slevu na dani je možné uplatnit v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. Maximální sleva na dani,na každé dítě za rok 2023 činí 17 300 kč. (Tuto částku Vám na daních vrátí)

STRAVA

Stravu platí rodič zvlášť. Strava činí 100 Kč/1 den

Ranní svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim během celého dne. Na pití dětem podáváme neslazené čaje, vodu s mátou, meduňkou a sezoním ovocem – žádné nápoje nesladíme.

ÚHRADA ŠKOLKOVNÉHO

  • Bezhotovostní platby – převod na účet je třeba provést nejpozději k 20. dni v měsíci pro měsíc následující. Do zprávy pro příjemce napište variabilní symbol, který Vám bude přidělen při nástupu do dětské skupiny či mikrojeslí. Tuto informaci a další potřebné naleznete přímo ve smlouvě.
  • Pro jednorázové hlídání a akce, platbu uhradíte při příchodu do školky. Není-li domluveno jinak.

NEMOC A DOVOLENÁ:

  • Z důvodu nemoci a nepřítomnosti dítěte se školné NEVRACÍ!!!
  • V situacích jako je např. dovolená, ze stany školky se školkovné vypočítá a je Vám částka včas předložená
  • Dovolená z Vaší strany je posuzována stejně jako nemoc.
  • Z důvodů Vládního nařízení- uzavření Mikrojeslí a Dětské skupiny se školkovné nevrací a rodič má povinnost školkovné platit. (Držíme místo Vašemu dítěti a máme nadále povinnost platit veškeré služby a ostatní poplatky spojené s provozem). Děkujeme za pochopení.

Podrobný ceník naleznete zde:

Ceník je platný od září 2020

cenik_21_22_A4

 

 

Školkovné nezahrnuje stravu!

Děti mají v cenně kroužek plavání. Dny plavání se snažíme obměňovat tak, ať se vystřídají všechny přihlášené děti. Rodiče jejichž dítě navštěvuje Míša školku z.s. mají slevu na poukaz plavání pro kohokoliv, poukaz na vaničkování, a také na plavání pro své 1. , 2., nebo další dítě. Dále můžete uplatnit slevu na plavecké pomůcky.

Stravu pro nás zajišťuje : Zdravě s KIKI koukněte na jejich web: www.zdraveskiki.eu