Ceník

Míša školka není zatím nikým dotovaná školka, proto jsme stanovili školkovné tak, aby byl zajištěn chod školky a ať můžeme naši službu nabídnout více rodičům.

Stále platí sleva na dani, která činí 12 200kč, a tak si můžete snížit měsíční školkovné dle zvoleného typu docházky.

Můžete využít u nás slevu 5% za 2 přihlášené děti (kamarádi, sourozenci).

Uvedené ceny jsou za celý měsíc, dle zvolené varianty docházky.

STRAVA

Stravu platí rodič zvlášť. Strava činí 60 Kč/1 den 

ÚHRADA ŠKOLKOVNÉHO

  • Bezhotovostní platby - převod na účet je třeba provést nejpozději k 20. dni v měsíci pro měsíc následující. Do zprávy prosím napište jméno a příjmení dítěte. Tuto informaci a další potřebné naleznete přímo ve smlouvě.
  • Pro jednorázové hlídání a akce platbu uhradíte při příchodu do školky. Není-li domluveno jinak.

 

NEMOC A DOVOLENÁ:

  • Z důvodu nemoci a nepřítomnosti dítěte se školné nevrací !!!
  • Pokud je dítě dlouhodobě nemocné (rodič dodá lékařskou zprávu), je možné využít převedení poloviny zameškaných dní do dalšího měsíce (školné na další měsíc je poté kráceno o převedené dny)Toto platí pro děti, které navštěvují školku min 4-5 dní v týdnu.
  • V situacích jako je např. dovolená, prázdniny apod., se hradí 50% školkovného z vybrané varianty docházky. Vaše místo tak nebude obsazené jinými zájemci.

Podrobný ceník naleznete zde: Cenik2 

ikony

  

copyright

© 2018 Míša Školka, Šaljapinova 5513/23a, 722 00 Ostrava