Ceník

Míša školka je dětská skupina, nově podpořena z fondů EU.

Stále platí sleva na dani, která činí 13 350 Kč, a tak si můžete snížit měsíční školkovné dle zvoleného typu docházky.

Uvedené ceny jsou za celý měsíc, dle zvolené varianty docházky.

STRAVA

Stravu platí rodič zvlášť. Strava činí 70 Kč/1 den 

ÚHRADA ŠKOLKOVNÉHO

  • Bezhotovostní platby - převod na účet je třeba provést nejpozději k 20. dni v měsíci pro měsíc následující. Do zprávy prosím napište jméno a příjmení dítěte. Tuto informaci a další potřebné naleznete přímo ve smlouvě.
  • Pro jednorázové hlídání a akce platbu uhradíte při příchodu do školky. Není-li domluveno jinak.

 

NEMOC A DOVOLENÁ:

  • Z důvodu nemoci a nepřítomnosti dítěte se školné nevrací !!!
  • Pokud je dítě dlouhodobě nemocné (rodič dodá lékařskou zprávu), je možné využít převedení poloviny zameškaných dní do dalšího měsíce (školné na další měsíc je poté kráceno o převedené dny)Toto platí pro děti, které navštěvují školku 5 dní v týdnu.
  • V situacích jako je např. dovolená, ze stany školky se školné vypočítá vaše školné - dny, kdy je školka zavřená.
  • Dovolená z Vaší strany je posuzována stejně jako nemoc. Výhodu mají pouze děti,které navštěvují školku 5 dní v týdnu.

Podrobný ceník naleznete zde: Cenik_19_20_a4_novy

Cenik_19_20_a4_novy

ikony

             

copyright

© 2018 Míša Školka, Šaljapinova 5513/23a, 722 00 Ostrava