O nás

Míša školka - je nově otevřená školka v Ostravě Třebovicích, která chce rodičům ulehčit dennodenní starosti o jejich děti. Jelikož zatím nejsme nikým dotovaná školka, zavedli jsme měsíční školkovné tak, abychom nezruinovali peněženky rodičů, ale aby jsme zároveň měli na mzdy našich hodných učitelek a chův, na provoz školky a hlavně na potřebný materiál ke tvoření a vzdělávaní dětí.

Nabízíme možnost hlídání dětí​​ s kvalitním předškolním vzděláváním, buď po dobu celého dne nebo půl dne (min. 3 hod.).

Před nástupem dítěte do školky nabízíme adaptaci ve školce, kde je přítomný i rodič. Umožněna je flexibilita v docházce, kdy dítě může docházet třeba jen na část dne nebo pouze některé dny v týdnu. Děti budou rozděleny podle počtu přihlášených do dvou tříd podle věku.

Školka je barevně vymalovaná a vybavená tak, aby se děti samovolně vzdělávaly a přitom se nevědomky učily novým věcem, díky kterým​​ děti rozvíjejí své schopnosti - jako motoriku, zručnost, zrak a sluch.

Z herny je vstup přímo na terasu, kde můžeme využívat teplého počasí. Budeme tady také snídat, svačit nebo i obědvat. Terasa je vybavena velkou markýzou, aby na děti příliš nesvítilo sluníčko.

S dětmi se​​ budeme snažit být co nejvíce venku, a to jak v areálu naší školky, tak i v okolí v rámci procházek a výletů. Součástí zahrady je malý altánek, kde už se těšíme na společné akce dětí s rodiči.

Na jaře budeme s dětmi pečovat o záhonky určené pro pěstování a sklizeň zeleniny, květin i bylinek a ovocné stromy.​​ Nebude jim cizí​​ sázení, zalévání, hrabání listí, sběr jablek a spousta jiných zahradních aktivit.

Dbáme na to, aby si děti během odpoledne odpočinuly, a proto máme spací místnost oddělenou od hrací části a vybavenou tak, aby dětem připomínala noční oblohu, a aby v této místnosti rády relaxovaly.

Školka je vybavena vlastním vnitřním bazénem pro naše školkové děti, takže se po celý rok budeme věnovat plavání a vodním hrátkám.

 

Předškolní věk je z hlediska vývoje člověka zásadní obdobím. Z toho důvodu se dětem maximálně věnujeme především v oblasti vzdělávání a výchovy. Používáme moderní metody několika vzdělávacích programů. Kombinujeme pozitivní přístup k waldorfské pedagogice předškolního věku, Montessori a individuální výuce dle potřeby jednotlivce.

 

Waldorfská pedagogika vychází z antropologie Rudolfa Steinera (1861-1925), která si všímá zákonitostí vývojových kroků dítěte a mladého člověka, proměn a rozvoje jeho vztahu ke světu a jeho schopnosti učit se. Toto waldorfské vzdělávání, které je založené na pochopení vývoje lidské individuality, nabízí ochranu a respekt důstojnosti dětství. Zahrnuje porozumění postupnému vývoji. Za nejdůležitější či aktivitu malých dětí je jimi iniciovaná a řízená hra, zvaná též volná.

Malé dítě se učí skrze nápodobu, smyslové zkušenosti – prožitky a pohyb. Zaměření se na skutečné, reálné zkušenosti namísto umělých, virtuálních, podporuje dítě k budování zdravého vztahu se světem. Umělecké a kreativní činnosti jako hudba, rytmické hry, vyprávění nebo malování pěstují zdravý rozvoj představivosti a tvořivosti. Smysluplné praktické činnosti jako zahradničení, starost o zvířátka, vaření, pečení a péče o domácnost poskytují příležitosti k rozvoji postupně se rodících lidských schopností.

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Každé dítě má jiný charakter, jinou osobnost.

 

Montessori vzdělávání znamená, že děti jsou schopny vlastního maximálního rozvoje, pokud jsou podporovány v prostředí, které je v každé fázi jejich vývoje přesně šito na míru jejich potřebám. Podporuje přirozený vývoj. Montessori nese jméno po italské lékařce Marii Montessori, která byla průkopníkem v přístupu ke vzdělávání založeném na pozorování dětí. I my dbáme na to, aby děti měly dostatek prostoru k adaptaci. Pracujeme s nimi v přátelské atmosféře, v bezpečném rodinném prostředí. Podporujeme jejich zdravé sebevědomí cestou přirozené výchovy. Děti si mohou volit činnosti, rozvíjejí svou samostatnost a zodpovědnost.

 

Za pomocí písniček, říkadel, her, pohybových aktivit a tvoření sestavíme harmonografické celky, pomocí kterých se budeme hravě vzdělávat. Jde o přirozený rozvoj fyzických a psychických potřeb a dovedností dítěte. Dítě tak může díky vhodnému okolí rozvíjet samostatně své emoční, sociální, motorické a kognitivní schopnosti.

​​​​ 

ikony

             

copyright

© 2018 Míša Školka, Šaljapinova 5513/23a, 722 00 Ostrava