Informace k 1.11.2021

Situace ohledně Covid-19:

Rodiče mohou přicházet do školky pouze v nejnutnějším případě. Ve společných prostorách musí mít všichni ochranu dýchacích cest. Ve třídách žáci ochranu mít nemusí.